_

Błąd przy uruchomieniu aplikacji w Autocad 2015

Forum ogólne. Miejsce na pierwsze pytania w karierze projektanta. Wszelkie tematy, których nie można zakwalifikować do jednej z poniższych grup.

Błąd przy uruchomieniu aplikacji w Autocad 2015

Postprzez kamkow8 » gru 16, 2018 15:47

Witam. Utworzyłem aplikację w vb .net, którą wczytałem do AutoCad 2015. Przy próbie uruchomienia aplikacji wyskakuje błąd:
Kod: Zaznacz cały
Aplikacja nie obsługuje debugowania just in time (JIT).
Zobacz koniec tej wiadomości, aby uzyskać szczegółowe informacje.

************** Tekst wyjątku **************
Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eLockViolation
   w Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.TransactionManager.GetObjectInternal(AcDbTransactionManager* pTM, ObjectId id, OpenMode mode, Boolean openErased, Boolean forceOpenOnLockedLayer)
   w Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Transaction.GetObject(ObjectId id, OpenMode mode)
   w ClassLibrary1.Form1.Button1_Click(Object sender, EventArgs e) w D:\Geodezja\Geodezja V\Praca\VB .NET\Nauka\inne\wstawianiepunktu2\ClassLibrary1\ClassLibrary1\Form1.vb:wiersz 21
   w System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   w System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
   w System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Zestawy załadowane **************
mscorlib
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3260.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
Acdbmgd
    Wersja zestawu: 20.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AcdbMgd.DLL
----------------------------------------
adui20
    Wersja zestawu: 0.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/adui20.DLL
----------------------------------------
AdUiPalettes
    Wersja zestawu: 20.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AdUiPalettes.DLL
----------------------------------------
WindowsBase
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
----------------------------------------
System.Core
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
System
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3190.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
PresentationFramework
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3221.0
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
----------------------------------------
PresentationCore
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
----------------------------------------
System.Xaml
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll
----------------------------------------
System.Configuration
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
AdApplicationFrame
    Wersja zestawu: 0.0.0.0
    Wersja Win32: 5.2.8.100
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AdApplicationFrame.DLL
----------------------------------------
AdWindows
    Wersja zestawu: 5.2.10.200
    Wersja Win32: 5.2.10.200
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AdWindows.DLL
----------------------------------------
AdWindows.resources
    Wersja zestawu: 5.2.10.200
    Wersja Win32: 5.2.10.200
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AdWindows.resources.DLL
----------------------------------------
PresentationFramework.Aero2
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero2/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero2.dll
----------------------------------------
System.Drawing
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
PresentationCore.resources
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationCore.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_31bf3856ad364e35/PresentationCore.resources.dll
----------------------------------------
accoremgd
    Wersja zestawu: 20.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/accoremgd.DLL
----------------------------------------
Acmgd
    Wersja zestawu: 20.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/Acmgd.DLL
----------------------------------------
AcWindows
    Wersja zestawu: 20.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AcWindows.DLL
----------------------------------------
PresentationFramework.resources
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll
----------------------------------------
AcWindows.resources
    Wersja zestawu: 20.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcWindows.resources.DLL
----------------------------------------
AcCui
    Wersja zestawu: 20.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AcCui.DLL
----------------------------------------
PresentationFramework-SystemXml
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXml.dll
----------------------------------------
PresentationFramework.Aero
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
----------------------------------------
System.resources
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.resources.dll
----------------------------------------
WindowsFormsIntegration
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsFormsIntegration/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsFormsIntegration.dll
----------------------------------------
PresentationUI
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationUI.dll
----------------------------------------
PresentationUI.resources
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_31bf3856ad364e35/PresentationUI.resources.dll
----------------------------------------
System.Xml.Linq
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
PresentationFramework-SystemXmlLinq
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXmlLinq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll
----------------------------------------
FeaturedAppsPlugin
    Wersja zestawu: 20.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.46.0.0
    CodeBase: file:///C:/ProgramData/Autodesk/ApplicationPlugins/Autodesk%20FeaturedApps.bundle/Contents/Windows/2015/Win64/FeaturedAppsPlugin.dll
----------------------------------------
Geo7.Tools.AutoCAD
    Wersja zestawu: 2013.5.5244.37879
    Wersja Win32: 2013.5.5244.37879
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ApplicationPlugins/Geo7.Tools.AutoCAD.2013.bundle/Geo7.Tools.AutoCAD.dll
----------------------------------------
VS.Windows
    Wersja zestawu: 1.0.5244.37792
    Wersja Win32: 1.0.*
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ApplicationPlugins/Geo7.Tools.AutoCAD.2013.bundle/VS.Windows.DLL
----------------------------------------
System.Management
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
----------------------------------------
UIAutomationTypes
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationTypes/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationTypes.dll
----------------------------------------
PresentationFramework-SystemCore
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemCore/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemCore.dll
----------------------------------------
Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly
    Wersja zestawu: 0.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3260.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/mscorlib/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/mscorlib.dll
----------------------------------------
ContextualTabSelectorRules
    Wersja zestawu: 0.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AcWindows.dll
----------------------------------------
System.Xaml.resources
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Xaml.resources.dll
----------------------------------------
Microsoft.Expression.Interactions
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.20520.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/Microsoft.Expression.Interactions.DLL
----------------------------------------
AcAeNet.resources
    Wersja zestawu: 20.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcAeNet.resources.DLL
----------------------------------------
AcCloudRender.resources
    Wersja zestawu: 20.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcCloudRender.resources.DLL
----------------------------------------
AcCustomize.resources
    Wersja zestawu: 20.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcCustomize.resources.DLL
----------------------------------------
AcDxWizard.resources
    Wersja zestawu: 20.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcDxWizard.resources.DLL
----------------------------------------
AcExportLayoutUI.resources
    Wersja zestawu: 20.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcExportLayoutUI.resources.DLL
----------------------------------------
AcInterfere.resources
    Wersja zestawu: 20.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcInterfere.resources.DLL
----------------------------------------
AcLayer.resources
    Wersja zestawu: 20.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcLayer.resources.DLL
----------------------------------------
AcLayerTools.resources
    Wersja zestawu: 20.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcLayerTools.resources.DLL
----------------------------------------
AcMrUi.resources
    Wersja zestawu: 20.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcMrUi.resources.DLL
----------------------------------------
AcMultiLineUi.resources
    Wersja zestawu: 20.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcMultiLineUi.resources.DLL
----------------------------------------
AcRecoverAll.resources
    Wersja zestawu: 20.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcRecoverAll.resources.DLL
----------------------------------------
AcScaleList.resources
    Wersja zestawu: 20.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcScaleList.resources.DLL
----------------------------------------
AcUnderlay.resources
    Wersja zestawu: 20.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcUnderlay.resources.DLL
----------------------------------------
AcViewTransitionsUi.resources
    Wersja zestawu: 20.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcViewTransitionsUi.resources.DLL
----------------------------------------
AdskConnectionPointMgd.resources
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AdskConnectionPointMgd.resources.DLL
----------------------------------------
AcCalcUi.resources
    Wersja zestawu: 20.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcCalcUi.resources.DLL
----------------------------------------
AcLayer
    Wersja zestawu: 20.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AcLayer.DLL
----------------------------------------
UIAutomationProvider
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationProvider/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationProvider.dll
----------------------------------------
AcLivePreviewContext
    Wersja zestawu: 0.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AcWindows.dll
----------------------------------------
PresentationFramework.Luna
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Luna/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Luna.dll
----------------------------------------
AcDialogToolTips
    Wersja zestawu: 20.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AcDialogToolTips.DLL
----------------------------------------
AcDialogTooltips.resources
    Wersja zestawu: 0.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/pl-PL/AcDialogToolTips.resources.DLL
----------------------------------------
ClassLibrary1
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///D:/Geodezja/Geodezja%20V/Praca/VB%20.NET/Nauka/inne/wstawianiepunktu2/ClassLibrary1/ClassLibrary1/bin/Debug/ClassLibrary1.dll
----------------------------------------
AcMrUi
    Wersja zestawu: 20.0.0.0
    Wersja Win32: 20.0.51.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202015/AcMrUI.DLL
----------------------------------------
FeaturedAppsPlugin.resources
    Wersja zestawu: 19.1.0.0
    Wersja Win32: 19.1.4.0.4
    CodeBase: file:///C:/ProgramData/Autodesk/ApplicationPlugins/Autodesk%20FeaturedApps.bundle/Contents/Windows/2015/Win64/pl-PL/FeaturedAppsPlugin.resources.DLL
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
    Wersja zestawu: 10.0.0.0
    Wersja Win32: 14.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------

************** Debugowanie w trybie JIT **************
Aplikacja nie obsługuje debugowania formularzy Windows w trybie just in time (JIT).
Skontaktuj się z autorem aplikacji, aby uzyskać więcej
informacji.Próbowałem zmienić wersję net framework, ale nic to nie dało. W jaki sposób mogę to naprawić?
kamkow8
 
Posty: 1
Dołączył(a): gru 16, 2018 15:41

Powrót do Pytania studentów, laików i początkujących

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników